ביקורת ליקויי בנייה

ביקורת-ליקויי-בנייהליקויי בניה מוגדרים בחוק המכר כ- "אי התאמה". באופן כללי, הכוונה היא לאי התאמה בין התכנון והחומרים הקבועים בחוזה ו/או ב"מפרט" ו/או בתקנות הבניה המוסדרות בחוק ו/או בתקנים הנהוגים בישראל, לבין הבניה שבוצעה בפועל.
"המפרט" הינו תוספת/ נספח לחוזה עליו חותמים הצדדים, ובו מפורטים כל הפרטים הטכניים של הדירה כגון: מספר החלונות, הדלתות, סוג הקרמיקה, סוג השיש וכיו"ב. הקבלן מתחייב לספק את אותם הפרטים הטכניים המצוינים במפרט כנספח להסכם תמ"א 38 , ולכן חשוב מאוד לעיין במפרט ולהבין את תוכנו לפני החתימה על החוזה.

קיימים ליקויי בניה הניתנים לגילוי בעין לא מקצועית כגון : סדקים, רטיבות, קירות עקומים, דלתות לא נסגרות וכיו"ב, אותם יכול לגלות כל אדם סביר. אולם דרוש מהנדס בניה המתמחה בליקויים וחוקי הבנייה, לצורך גילוי ליקויים נסתרים יותר, אך חשובים לא פחות, העלולים לעיתים לסכן חיים כגון: הדבקות שיש חלשות, שימוש בחומרים מסוכנים, בעיות בצנרת, בניה אשר אינה עומדת בתקני בטיחות וכיו"ב. מומחה הבניה המוזמן לצורך בדיקת הדירה יערוך "השוואה" בין הבניה המוגמרת לבין המפרט והתקנים הישראלים, וייתן חוות דעת מפורטת מקצועית שבה יפרט את כל הליקויים – גדולים וקטנים ויציין אפשרות, דרך ועלות תיקונם – המסמך קביל בבית משפט בעת הצורך.

רצוי מאוד לבצע פרויקט של תמ"א 38 עם קבלן מוכר, הרשום באיגוד הקבלנים והמבוטח בביטוח מתאים, אשר במקרה הצורך יוכל לפצות את הרוכש בגין נזקים הנגרמים בעקבות ליקוי בניה.

 

בביקורת נלקחים בחשבון:

 • תקנות התכנון והבנייה
 • חוק המכר
 • מפרט המכר
 • הוראות למתקני תברואה
 • חוק ותקנות בנושא חשמל
 • תקנות הג"א
 • מפרט כללי לעבודות בנייה- ע"פ משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון (הספר הכחול)
 • תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה ע"פ מכון התקנים הישראלי (מת"י)
 • הנחיות לתכנון חניה– בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה
 • כללי נגישות ונוחות לאנשים בעלי מגבלות
 • כללי בטיחות לטובת המשתמשים במבנה 

כל הממצאים מאוחדים ומוצלבים לכדי דו"ח בכפוף למכון התקנים בישראל.