פיקוח מטעם הדייראסירי ציון 23-25, רעננהים
היזם : אנגלאינווסט 38 בע"מ
סטטוס: תכנון