בר אילן 18, רעננהפיקוח מטעם הדיירים
היזם : גג 1
סטטוס : בניה