גולומב 25 גבעתייםפיקוח מטעם הדיירים.
היזם : אקוסיטי.
סטטוס: תכנון.