וייס 4 רמת אביבניהול פרוייקט תוספת מרפסות.
היזם : הדיירים.
סטטוס : היתר בנייה.