ויניק 17-19 ראשלצפיקוח מטעם הדיירים.
היזם : רוטשטיין.
סטטוס : קדם תכנון.