ישעיהו 60 תל אביבפיקוח מטעם הדיירים.

היזם : אטיאס בע"מ.

סטטוס : תכנון.