חזרה

אנטיגונוס 11-13 תל אביב

הריסה ובניה מחדש עם קבוצת לווינשטיין

בתכנון

סטאטוס

קבוצת לווינשטיין

יזם

קבוצת לווינשטיין

קבלן

תמונות מהפרויקט והדמיות

project image