חזרה

בית יואב, אורי לסר 8-10

שיפוץ בניין וחניון תת קרקעי ותוספת מרפסות פלדה

אוכלס

סטאטוס

עמית הנדסה וקיילין את שניטמן

יזם

עמית הנדסה וקיילין את שניטמן

קבלן

תמונות מהפרויקט והדמיות

project image