חזרה

ברלין 2-4, תל אביב

הרחבת מרפסות קיימות

אוכלס

סטאטוס

דיירים

יזם

הלמן גרופ

קבלן

תמונות מהפרויקט והדמיות

project image