חזרה

פרופסור שור 5-7 תל אביב

פינוי בינוי עם קבוצת לווינשטיין

בתכנון

סטאטוס

קבוצת לווינשטיין

יזם

קבוצת לווינשטיין

קבלן

תמונות מהפרויקט והדמיות

project image